T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

FISCAL

 • DECLARACIONS censals (Altes, Baixes i modificacions de les obligacions tributaries).
 • ASSESSORAMENT fiscal abans del inici del negoci o activitat.
 • Confecció de libres d'ingressos i despeses per AUTÒNOMS, llibres de béns d'inversió, etc.
 • PLANIFICACIÓ i ASSESSORAMENT FISCAL, optimització de les solucions per al client.
 • Liquidacions d'IVA, IRPF, MÒDULS, IMPOST DE SOCIETATS i totes les obligacions tributàries del client.
 • INSPECCIONS D'HISENDA: assessorament, assistència i representació.
 • Declaracions de RENDA i PATRIMONI.
 • TRAMITACIÓ de Herències, Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • DECLARACIONS d’operacions intracomunitàries i INTRASTAT.
 • Impostos Especials.
 • ASSESSORAMENT i TRAMITACIÓ d’impostos Municipals.

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net