T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

ASSEGURANCES

 • AUTOMÒBILS ( Turismes, Motocicletes, Quads, Camions, Maquinaria Industrial ...)
 • VIDA , DECESSOS, SALUT
 • ACCIDENTS (Individuals, Convenis Col·lectius)
 • FEDERALITZACIÓ COMPROMÍS DE PENSIONS PER EMPRESES
 • RESPONSABILITAT CIVIL (Privada, Immobles, Construcció, Industries,  Professional, Alts Càrrecs, Mediambiental ...)
 • LLAR, COMUNITATS DE PROPIETARIS
 • COMERÇOS, OFICINES, PIME
 • TRANSPORTS (Mercaderies, Caravanes)
 • CAÇA I PESCA, ANIMALS PERILLOSOS
 • JUBILACIÓ AMB AVANTATGES FISCALS (Plans de Pensions, PIAS,PPA,  SIALP...)
 • VIDA ESTALVI GARANTIT (Patrimoni, Rendes...)
 • PROTECCIÓ JURÍDICA  (Familiar, Comunitats Propietaris, Empresarial)
 • ASSEGURANCES DE VIATGE (Europa i Resta del Món)

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net