T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

COMPTABLE

 • Comptabilitat de societats.
  • Entrada d’apunts
  • Realització d’Estats Comptables
  • Tancament exercici
  • Legalització Llibres (Comptables, Actes i Socis)
  • Confecció i dipòsit Comptes Anuals
 • Assessorament Comptable
 • Anàlisi de balanços

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net