T. 93 839 10 73 - F. 93 820 41 80 - gestoria@batllo.net

Gestoria Batlló Gestoria Batlló

FINQUES

  • Administradors de finques col·legiats
  • Propietat vertical: borsa d’immobles de venda i lloguer, gestió de rebuts i reclamació d’impagats, notificació i aplicació d’increments, liquidacions mensuals als propietaris.
  • Propietat horitzontal – comunitat de propietaris: confecció de la comptabilitat, tancament anual, estat de comptes i pressupostos, enviament de convocatòries i assistència a les juntes, cobrament de quotes, reclamació d’impagats , control de reparacions i manteniment.
  • Redacció de contractes d’arrendament, dipòsit i devolució de fiances a l’Incasòl, liquidació d’impostos.
  • Reclamació de morosos i desnonaments.

GESTORIA I ASSESSORIA BATLLÓ, S.L. | Ctra de Berga, 39 | 08670 Navàs | Barcelona | T. 93 839 10 73 | F. 93 820 41 80 | gestoria@batllo.net